homeสังคมศึกษา ม.3 ส23103 2/56
personperson_add
สังคมศึกษา ม.3 ส23103 2/56

ผู้สอน
อุษา วิเชียรณรัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา ม.3 ส23103 2/56

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7952

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนสังคมกับครูอุษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)