ว 32223 รายวิชาเคมี
ผู้สอน

นาง จุฑามาศ ชูสกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ว 32223 รายวิชาเคมี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7957

สถานศึกษา
โรงเรียนปากช่อง

คำอธิบายชั้นเรียน

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   สมดุลเคมี และกรด - เบส


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.