homeท23101
personperson_add
ท23101

ผู้สอน
person
นางสาว กนกวรรณ ดำริห์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ท23101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7970

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)