ท23101
ผู้สอน

นางสาว กนกวรรณ ดำริห์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ท23101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7970

สถานศึกษา
โรงเรียนปากช่อง

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.