เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

a