เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

คำอธิบายชั้นเรียน

a