homeการเขียนอักษรจีนให้ถูกต้องตามหลักการเขียน
personperson_add
การเขียนอักษรจีนให้ถูกต้องตามหลักการเขียน

ผู้สอน
person
นางสาว สุภนิตย์ ลีนาค
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเขียนอักษรจีนให้ถูกต้องตามหลักการเขียน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7976

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเขียนลำดับขีดของตัวอักษรจีนให้ถูกต้อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)