เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนอักษรจีนให้ถูกต้องตามหลักการเขียน

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเขียนลำดับขีดของตัวอักษรจีนให้ถูกต้อง