homeการเขียนอักษรจีนให้ถูกต้องตามหลักการเขียน
person
การเขียนอักษรจีนให้ถูกต้องตามหลักการเขียน

ผู้สอน
นางสาว สุภนิตย์ ลีนาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียนอักษรจีนให้ถูกต้องตามหลักการเขียน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7976

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเขียนลำดับขีดของตัวอักษรจีนให้ถูกต้อง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)