ผู้สอน
นาง ปารินทร์ มัฆวิมาลย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์5ชั้น35791213


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7977

สถานศึกษา

โรงเรียนปากช่อง


คำอธิบายชั้นเรียน

พลังงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.