homeห้องเรียน เทคโนโลยีการศึกษา
person
ห้องเรียน เทคโนโลยีการศึกษา

ผู้สอน
นาย อดุลย์ ภัยชำนาญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียน เทคโนโลยีการศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นห้องเรียนที่จัดทำขึ้นเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)