homeห้องเรียน เทคโนโลยีการศึกษา
personperson_add
ห้องเรียน เทคโนโลยีการศึกษา

ผู้สอน
นาย อดุลย์ ภัยชำนาญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียน เทคโนโลยีการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนที่จัดทำขึ้นเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)