ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

กรรณิกา ใจอินทร์

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

kannika