ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กรรณิกา ใจอินทร์

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

kannika