เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว กรรณิกา ใจอินทร์

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

kannika