ว30222 เคมี 2 ม.5
ผู้สอน

นางสาว อมร พานิชศิริ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ว30222 เคมี 2 ม.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8000

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์  ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.