ผู้สอน
นาง สุทาศินีย์ หมั่นกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษม.3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8004

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษม.-3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.