ผู้สอน
นาง สมหมาย คันไฮ้
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ท๓๑๑๐๑


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8007

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์


คำอธิบายชั้นเรียน


ภาษาไทยม. 6