กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตอน 01


ผู้สอน
สุชาดา รัตนพิบูลย์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตอน 01

รหัสวิชา
801

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ

คำอธิบายวิชา

เป็นการสอนลักษณะบรรยายเป็นหลัก มีกรณีศึกษาและฎีกาประกอบ เสริมด้วยแบบฝึกหัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books