เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตอน 01

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นการสอนลักษณะบรรยายเป็นหลัก มีกรณีศึกษาและฎีกาประกอบ เสริมด้วยแบบฝึกหัด