ง23101

ผู้สอน
person
นาย ประดับ ศิริปัญญา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง23101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8013

สถานศึกษา
bls

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างอาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)