homeวิชาภาษาจีนเพิ่มเติม ชั้นม. 6/8
person
วิชาภาษาจีนเพิ่มเติม ชั้นม. 6/8

ผู้สอน
นาย จีระยุทธ น้อยเเดง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาภาษาจีนเพิ่มเติม ชั้นม. 6/8

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8016

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เข้ามาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)