หลักสูตรอบรมผู้บริหาร


ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักสูตรอบรมผู้บริหาร

รหัสวิชา
8017

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นโยบายและการวางแผนฯ


฿191.89 -40.0%
฿560.00 -80.0%
฿259.00 -80.69%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)