homeการสร้างตราสินค้า (3202-2013) ระดับ ปวส.
personperson_add
การสร้างตราสินค้า (3202-2013) ระดับ ปวส.

ผู้สอน
นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสร้างตราสินค้า (3202-2013) ระดับ ปวส.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
802

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนแบบออนไลน์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)