ม.6/8

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นนักเรียนห้องเรียน ศิลป์-คำนวณ