ม.6/7

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นนักเรียนห้องเรียน ภาษาจีน-ญี่ปุ่น