ม.6/6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ The Genius Program