ม.6/4

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นนักเรียนโปรแกรมวิทย์-คณิต