ม.6/2

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นนักเรียนโปรแกรมวิทย์-คณิต