ม.6/2
ผู้สอน

นาง ฉวีวรรณ์ บุญประดับ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.6/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8027

สถานศึกษา
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นนักเรียนโปรแกรมวิทย์-คณิต 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.