ม.6/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นนักเรียนโปรแกรมวิทย์-คณิต