ม.6/1

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นนักเรียนโปรแกรมวิทย์-คณิต