homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.7
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.7

ผู้สอน
นาย สมยศ สุภาษี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.7

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8036

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.7


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)