homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.8
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.8

ผู้สอน
นาย สมยศ สุภาษี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.8

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8037

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.8


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)