เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (2201-2213) ระดับ ปวช.

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและสำรวจหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลในแต่ละจังหวัด ในแต่ละภาค ที่มีโอกาสทางตลาด
จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ คัดเลือกให้เหลือ 20 ผลิตภัณฑ์ ติดต่อขอเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศ
และต่างประเทศ ศึกษาตลาดกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ระบบการจัดจำหน่ายคลัง สินค้า การจัดส่ง ขนส่ง การบริหารการขาย การบริหารช่องทางการจำหน่าย เงินทุน แผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการขาย การฝึกอบรมพนักงานขาย