homeการจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (2201-2213) ระดับ ปวช.
personperson_add
การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (2201-2213) ระดับ ปวช.

ผู้สอน
นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (2201-2213) ระดับ ปวช.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
804

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและสำรวจหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลในแต่ละจังหวัด ในแต่ละภาค ที่มีโอกาสทางตลาด
จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ คัดเลือกให้เหลือ 20 ผลิตภัณฑ์ ติดต่อขอเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศ
และต่างประเทศ ศึกษาตลาดกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ระบบการจัดจำหน่ายคลัง สินค้า การจัดส่ง ขนส่ง การบริหารการขาย การบริหารช่องทางการจำหน่าย เงินทุน แผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการขาย การฝึกอบรมพนักงานขาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)