homeม4.9
personperson_add
ม4.9

ผู้สอน
นาย อุดมทรัพย์ อัยรา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม4.9

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8040

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟิสิกส์ 4.5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)