ผู้สอน
นาย จำรัสชาติ ไชยวุฒิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.5/9 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8042

สถานศึกษา

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย