homeม.5/9 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
personperson_add
ม.5/9 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สอน
person
นาย จำรัสชาติ ไชยวุฒิ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.5/9 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8042

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)