เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาจีน ม.5/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

เกี่ยวกับชั้นเรียน

可爱的同学们,你们好。这是我们五年级八班的班级。你们可以在这里下载咱们所上过的课文以及内容,而且还可以分享和提问关于汉语课的问题。