homeกฎหมายพานิชย์
person
กฎหมายพานิชย์

ผู้สอน
นาย ณรงค์ กะวิเศษ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กฎหมายพานิชย์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8047

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คู่ขนาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)