1/2 อ.ต เฮฮาปาร์ตี้จร้าา

สัมฤทธิ์ เทพบ้านไร่

โรงเรียนอิสระ(ใช้ในการส่งงานและพูดคุยเฉพาะกลุ่ม)

คำอธิบายชั้นเรียน

1/2 ปี 56 อ.ต.เท่านั้น จร้าา