ของแข็๋ง ของเหลว แก๊ส ม.ปลาย
ผู้สอน

นาย วัชระ จินตนภคอนันต์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ของแข็๋ง ของเหลว แก๊ส ม.ปลาย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8053

สถานศึกษา
โรงเรียนนนทรีวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานะของสารตามหนังสือ สสวท


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.