homeของแข็๋ง ของเหลว แก๊ส ม.ปลาย
personperson_add
ของแข็๋ง ของเหลว แก๊ส ม.ปลาย

ผู้สอน
person
นาย วัชระ จินตนภคอนันต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ของแข็๋ง ของเหลว แก๊ส ม.ปลาย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8053

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานะของสารตามหนังสือ สสวท


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)