homeของแข็๋ง ของเหลว แก๊ส ม.ปลาย
person
ของแข็๋ง ของเหลว แก๊ส ม.ปลาย

ผู้สอน
person
นาย วัชระ จินตนภคอนันต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ของแข็๋ง ของเหลว แก๊ส ม.ปลาย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8053

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานะของสารตามหนังสือ สสวท


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)