ผู้สอน
นางสาว อรนุช สุขมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8061

สถานศึกษา

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต


คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษา และอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.