homeกิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
person
กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
นางสาว อรนุช สุขมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8062

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษา และอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)