homeวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
personperson_add
วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

ผู้สอน
person
นาง ณัฐิกา ครองบุญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8064

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับนักเรียนชั้นธยมศึกษาปีที่ 5มัโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)