วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับนักเรียนชั้นธยมศึกษาปีที่ 5มัโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา