ผู้สอน
นางสาว ญาณิศา ใสสระน้อย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

ชีววิทยา 2 (ว30242)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8065

สถานศึกษา

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต


คำอธิบายชั้นเรียน

1.การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

2.ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก

3.ระบบต่อมไร้ท่อ

4.พฤติกรรมของสัตว์