homeชีววิทยา 2
person
ชีววิทยา 2

ผู้สอน
นางสาว ญาณิศา ใสสระน้อย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชีววิทยา 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8065

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

1.การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

2.ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก

3.ระบบต่อมไร้ท่อ

4.พฤติกรรมของสัตว์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)