homeนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
personperson_add
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

ผู้สอน
นางสาว รัชฎา ดวงใจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
807

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

smileyให้เพื่อนครูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)