homeนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
person
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

ผู้สอน
นางสาว รัชฎา ดวงใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
807

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

smileyให้เพื่อนครูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)