homeม. 3/4 สังคมศึกษา 5 - 6 (ส 23101 - ส 23102)
personperson_add
ม. 3/4 สังคมศึกษา 5 - 6 (ส 23101 - ส 23102)

ผู้สอน
นางสาว ยลชา เผื่อนยิ่งยงค์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม. 3/4 สังคมศึกษา 5 - 6 (ส 23101 - ส 23102)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8072

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)