homeสุขศึกษา (พ32101)
personperson_add
สุขศึกษา (พ32101)

ผู้สอน
person
นาง ภัสสร พ่วงศิริ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษา (พ32101)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8079

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความสำคัญ  กระบวนการสร้างเสริมการทำงานของระบบต่างๆ  ในร่างกาย โดยศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การทำงานของระบบหายใจ  ระบบไหลเวียนโลหิต         ระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์ เข้าใจพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น  มีความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อให้นักเรียนอธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากสถานการณ์เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)