เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขศึกษา (พ32101)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาความสำคัญ  กระบวนการสร้างเสริมการทำงานของระบบต่างๆ  ในร่างกาย โดยศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การทำงานของระบบหายใจ  ระบบไหลเวียนโลหิต         ระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์ เข้าใจพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น  มีความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อให้นักเรียนอธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากสถานการณ์เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์