homeพระพุทธศาสนาม.2
person
พระพุทธศาสนาม.2

ผู้สอน
นาย เมทนีดล อินทเอื้อ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
พระพุทธศาสนาม.2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8085

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  อริยสัจสี่  พรหมวิหารสี่ เมตตาเห็นผู้อื่นมีความสุขก็สุข กรุณาคื่อช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน     มุติตาเห็นผู้อื่นมีสุขก็สุข   อุเบกขานิ่งเฉย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)