homeรายวิชาพระพุทธศาสนาม.2
person
รายวิชาพระพุทธศาสนาม.2

ผู้สอน
person
นาย เมทนีดล อินทเอื้อ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชาพระพุทธศาสนาม.2

หมายเลขของวิชา (Class ID)
8089

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลักธรรมอริยสัจสี่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)