home53-6101404 คอมพิวเตอร์กราฟิก-1-56-กศ.บป.
person
53-6101404 คอมพิวเตอร์กราฟิก-1-56-กศ.บป.

ผู้สอน
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
53-6101404 คอมพิวเตอร์กราฟิก-1-56-กศ.บป.

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8091

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชาClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)