homeศท. 0044021 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (ภาคพิเศษ 1/2556)
person
ศท. 0044021 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (ภาคพิเศษ 1/2556)

ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศท. 0044021 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (ภาคพิเศษ 1/2556)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8095

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)