เทคนิคการผลิตภาพ 3 มิติขั้นสูง
ผู้สอน

นาย พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 20 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
เทคนิคการผลิตภาพ 3 มิติขั้นสูง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8105

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการแสดงภาพด้วยเทคนิคต่างๆ การกระจายการประมวลผล การจัดการการแสดงผลแบบ 3 มิติ การประยุกต์ใช้เทคนิคขั้นสูง อาทิ ไลท์ เทรซ, เรดิโอซิตี้ และ ระบบโฟโตเมติก กับการจัดฉาก แสง เงา และลักษณะของพื้นผิววัตถุ การนำเข้ารูปแบบจากโปรแกรมต่างๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.