เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคนิคการผลิตภาพ 3 มิติขั้นสูง

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักการแสดงภาพด้วยเทคนิคต่างๆ การกระจายการประมวลผล การจัดการการแสดงผลแบบ 3 มิติ การประยุกต์ใช้เทคนิคขั้นสูง อาทิ ไลท์ เทรซ, เรดิโอซิตี้ และ ระบบโฟโตเมติก กับการจัดฉาก แสง เงา และลักษณะของพื้นผิววัตถุ การนำเข้ารูปแบบจากโปรแกรมต่างๆ