homeการจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ( การจัดการทัั่วไป_ภาคปกติ)
personperson_add
การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ( การจัดการทัั่วไป_ภาคปกติ)

ผู้สอน
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ( การจัดการทัั่วไป_ภาคปกติ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8107

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ( การจัดการทัั่วไป_ภาคปกติ)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)