homeการจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ( การจัดการทัั่วไป_ภาคปกติ)
person
การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ( การจัดการทัั่วไป_ภาคปกติ)

ผู้สอน
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ( การจัดการทัั่วไป_ภาคปกติ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8107

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ( การจัดการทัั่วไป_ภาคปกติ)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)