homeค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นม.2
person
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นม.2

ผู้สอน
มัลลิกา แม่นศรนรา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นม.2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8113

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนม.2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)