ว21101 วิทยาศาสตร์ ครูวรางคณา ม.1/1
ผู้สอน

นางสาว วรางคณา แก่นกระโทก

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ว21101 วิทยาศาสตร์ ครูวรางคณา ม.1/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8117

สถานศึกษา
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

คำอธิบายชั้นเรียน

คนเก่งและน่ารักของคุณครู


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.