homeรายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
personperson_add
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ผู้สอน
นาง ณัฐฐินันท์ สังสูงเนิน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8118

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๔


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)