homeศ21101วิชาทัศนศิลป์ชั้นม.1
person
ศ21101วิชาทัศนศิลป์ชั้นม.1

ผู้สอน
นาย สําเรียง กายจะโปะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศ21101วิชาทัศนศิลป์ชั้นม.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8119

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศิลปะลายเส้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)