ปวช 1/4

วลัยลักษณ์ ภูกิ่งหิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ