ปวช 1/2

วลัยลักษณ์ ภูกิ่งหิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

Course Description

บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 2204-2001